Th10 30 2019

Mequib là một trong các sản phẩm có chứa vitamin K2 dạng MenaQ7. Cụ thể Mequib có các dòng sản phẩm như Mequib 1 dạng siro giúp xương răng trẻ được chắc khỏe hơn, Mequib 3 giúp ngừa loãng xương, phòng vôi hóa thành mạch nguyên nhân dẫn[…]

Read More